Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambsadorami UE

W dniu 23 czerwca 2020 r. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z ambasadorami państw członkowskich Unii Europejskiej akredytowanymi w Polsce. Spotkanie, w którym wziął również udział Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, odbyło się z inicjatywy Ambasadora Republiki Chorwacji - państwa kończącego w czerwcu sprawowanie rotacyjnej prezydencji w Radzie UE - i Ambasadora Republiki Włoskiej.

W swojej wypowiedzi Marszałek Senatu stwierdził, że świadomość skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19 powinna mobilizować państwa członkowskie UE do ściślejszej współpracy i integracji. Wyraził przekonanie, że tylko ich wspólny, skoordynowany wysiłek pozwoli sprawnie przechodzić przez podobne kryzysy. Marszałek Tomasz Grodzki uznał, że jedność to jedyny sposób na zachowanie znaczenia państw europejskich. Ocenił, że zbyt duży dystans dzieli pojedyncze kraje Europy od potęg gospodarczych z innych części świata. Apelował o wzmocnienie Unii poprzez zachowanie dotychczasowego dorobku integracji. Nowe potrzeby państw członkowskich wymagają, zdaniem Marszałka Grodzkiego, skorzystania z dotychczasowego europejskiego bagażu doświadczeń.

Marszałek Senatu podkreślił, że w przypadku wciąż niewygaszonej pandemii, nasze indywidualne reakcje i decyzje mają, z punktu widzenia epidemiologicznego, duże znaczenie dla kondycji całych społeczności. Ten sam mechanizm odnosi się w ocenie Marszałka do jakości demokracji, zarówno tej europejskiej, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Marszałek Senatu wyraził pogląd, że "utrzymanie demokracji w dobrej kondycji to zadanie dla każdego". Z uznaniem odniósł się do roli Rady Europy i Parlamentu Europejskiego w zakresie monitorowania stanu rządów prawa i wypełniania zobowiązań traktatowych przez poszczególne państwa europejskie. To jednak postawy obywatelskie mają, w ocenie Marszałka Tomasza Grodzkiego, największe znaczenie. Nawiązując do historycznego stwierdzenia Jana Zamoyskiego o edukacji młodzieży, Marszałek Tomasz Grodzki odniósł się do przyszłości Europy. "Taka będzie Europa, jaka jej młodzieży edukacja" – powiedział, informując jednocześnie, że podczas posiedzenia w dniu 18 czerwca br. Senat RP podjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej. Wyjaśnił, że już teraz trzeba mieć na uwadze, że odpowiedzialność za relacje pomiędzy państwami europejskimi będzie w nieodległej przyszłości odpowiedzialnością dzisiejszej młodzieży.

W rozmowie z szefami misji dyplomatycznych, Marszałek Senatu podjął również temat potrzeby działań na poziomie europejskim w obszarze ochrony zdrowia, a także temat współpracy regionalnej w Europie Środkowej i Południowej. Rozmawiano również o pozycji Polski w Unii, współpracy transatlantyckiej i znaczeniu prawdy historycznej w relacjach międzynarodowych.

Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej pytali Marszałka Senatu o jego ocenę bieżących wydarzeń krajowych związanych z wyborami prezydenckimi i o możliwe scenariusze powyborcze.

Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
Spotkanie Marszałka Senatu RP...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito