Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
163 16.07.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
162 16.07.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
161 16.07.2020 r. Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19
160 15.07.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
159 15.07.2020 r. Sprawozdanie roczne z rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2019 roku petycji
158 29.06.2020 r. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku
157 1.07.2020 r. Informacja Prokuratora Generalnego w sprawie wniosków o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej
156 2.07.2020 r. Wniosek Marszałka w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu
155 1.07.2020 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
154 26.06.2020 r. Lista kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
154 O 30.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie kandydatów na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
153 18.06.2020 r. Informacja za 2019 rok na temat działalności: Policji, Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz Służby Ochrony Państwa
152 22.06.2020 r. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych
151 22.06.2020 r. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym
151 A 30.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o Polskim Bonie Turystycznym
151 B 30.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Polskim Bonie Turystycznym
151 Z 2.07.2020 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Polskim Bonie Turystycznym
150 22.06.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
150 A 30.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
149 22.06.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
149 A 30.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
148 18.06.2020 r. Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera
148 S 25.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera
147 17.06.2020 r. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu skutkom wirusa SARS-CoV-2
146 17.06.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
145 17.06.2020 r. Wniosek w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
144 15.06.2020 r. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku
144 S 1.07.2020 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku
143 5.06.2020 r. Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
143 A 16.06.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito