Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

1  2  3    
nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk nr 151) 151o.pdf

Opinia do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk nr 151) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 151
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 150) 150o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 150) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 150
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 149) 149o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 149) Biuro Legislacyjne
Marek Jarentowski
do druku 149
Opinia do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (druk nr 143) 143o.pdf

Opinia do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (druk nr 143) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 143
Opinia do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk nr 142) 142o.pdf

Opinia do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk nr 142) Biuro Legislacyjne do druku 142
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 137) 137o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 137) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku 137
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 136) 136o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 136) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 136
Opinia do ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druk nr 135) 135o.pdf

Opinia do ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druk nr 135) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 135
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 134) 134o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 134) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 134
Opinia do ustawy o  udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk nr 132) 132o.pdf

Opinia do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk nr 132) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 132
Opinia do uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131) 131o.pdf

Opinia do uchwalonej przez Sejm w dniu 28 maja 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131) Biuro Legislacyjne
Piotr Magda
do druku 131
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 130) 130o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 130) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 130
Opinia prawna w przedmiocie: Odpowiedzi na pytania Komisji Ustawodawczej Senatu RP, powstałe w związku z pracami komisji nad uchwaloną przez Sejm RP dnia 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. oe-300.pdf

OE-300

Opinia prawna w przedmiocie: Odpowiedzi na pytania Komisji Ustawodawczej Senatu RP, powstałe w związku z pracami komisji nad uchwaloną przez Sejm RP dnia 12 maja 2020 r. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Prof. dr hab. Marek Chmaj do druku 118
Opinia o konstytucyjnych podstawach zarządzenia wyborów Prezydenta RP po 23 maja 2020 r. oe-299.pdf

OE-299

Opinia o konstytucyjnych podstawach zarządzenia wyborów Prezydenta RP po 23 maja 2020 r. dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski do druku 118
Opinia prawna sporządzona w związku z rozpatrywaniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością glosowania korespondencyjnego (druk nr 118) oe-298.pdf

OE-298

Opinia prawna sporządzona w związku z rozpatrywaniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością glosowania korespondencyjnego (druk nr 118) Dr hab. prof. UMCS Sławomir Patyra do druku 118
Opinia prawna na temat zgodności przepisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
(druk nr 97) z przepisami Konstytucji RP oe-297.pdf

OE-297

Opinia prawna na temat zgodności przepisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 97) z przepisami Konstytucji RP dr hab. Marcin Wiszowaty do druku 97
Opinie w przedmiocie zmian dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki dokonanych w ustawodawstwie uchwalonym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oe-296.pdf

OE-296

Opinie w przedmiocie zmian dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki dokonanych w ustawodawstwie uchwalonym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 Hubert Izdebski, Profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym OE-296
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk nr 124) 124o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk nr 124) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku124
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.(druk nr 123) opinia_123_ratyfikacja_nowa_zelandia.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.(druk nr 123) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 123
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (druk nr 122) opinia_122_ratyfikacja_australia.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (druk nr 122) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 122
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druk nr 121) opinia_121_ratyfikacja_singapur.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druk nr 121) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 121
Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozwiązań legislacyjnych zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118) oe-295.pdf

OE-295

Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozwiązań legislacyjnych zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118) Dr hab. Prof. UW Marcin Matczak do druku 118
Opinia o ustawie z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118) oe-294.pdf

OE-294

Opinia o ustawie z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118) dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski do druku 118
Opinia prawna na temat zgodności ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 118) ze standardami i zobowiązaniami międzynarodowymi RP oe-293_.pdf

OE-293

Opinia prawna na temat zgodności ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 118) ze standardami i zobowiązaniami międzynarodowymi RP Prof. dr hab. Władysław Czapliński do druku 118
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego  (druk nr 118) 118o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 118) Biuro Legislacyjne
Marek Jarentowski
do druku 118
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druk nr 115) 115o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druk nr 115) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku 115
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 113) 113o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 113) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 113
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 112) 112o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 112) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 112
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 111) 111o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 111) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 111
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 110) 110o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 110) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 110
1  2  3    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito